תנאי רישום וקבלה לתואר שני

תנאי רישום וקבלה לתואר השני

 

אחרי שהחלטת מה ברצונך ללמוד באוניברסיטת תל אביב, זה הזמן לבחון את אפשרויות הקבלה שלך:

 • רשאים להירשם ללימודים לקראת התואר השני מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג או אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל , בציון גמר 75 לפחות.
 • כל פקולטה או יחידת לימוד מוסמכת לקבוע תנאי קבלה מיוחדים נוספים.
 • תלמידים שהתואר הראשון שלהם אינו בתחום לימודי התואר השני יכולים להידרש ללימודי השלמה, כפי שתקבע ועדת הקבלה לכל תכנית.
 • במקרים חריגים, יוכלו להירשם גם מועמדים שטרם השלימו את הדרישות לתואר "בוגר אוניברסיטה". אם יתקבלו, יהיה מעמדם תלמיד ש"לא מן המניין" לפרק זמן אשר תקבע ועדת הקבלה ואשר לא יעלה על שנת לימודים אחת. 

 

במקרים חריגים יוכלו להירשם מועמדים אשר ציון הגמר שלהם נמוך מ 75, אך לא נמוך מ-70. אם יתקבלו, יהיה מעמדם "על תנאי" ויהיה עליהם להשלים חובות שתטיל עליהם ועדת הקבלה היחידתית, תוך פרק זמן שתיקבע הוועדה ושלא יעלה על שנת לימודים אחת.
 

מועמדותם של בעלי תואר אקדמי ממוסדות מחו"ל (כולל משלוחות בארץ של אוניברסיטאות מחו"ל) תובא לדיון בפני ועדת הקבלה היחידתית.  מועמדים אלה יורשו להירשם בתנאי ש- 80% מלימודי התואר נלמדו במוסד עצמו או במוסד אקדמי מוכר אחר, והיו לקראת תואר אקדמי.

 

 

דרישות נוספות

 
ידיעת השפה העברית: תלמידי התואר השני נדרשים לידע בשפה העברית בהתאם לדרישות החוגים השונים. מועמדים שאינם בעלי תעודת בגרות ישראלית ושאינם בעלי תואר אקדמי ממוסד ישראלי מוכר על ידי המל"ג, חייבים במבחן ידע בעברית (מבחן יע"ל של המרכז הארצי לבחינות והערכה. על מועמדים אלה להגיע לרמה ג' לפחות לפני תחילת שנת הלימודים הראשונה, ולרמת "פטור" לא יאוחר מתום הסמסטר השני ללימודיהם  באוניברסיטה.  
 
ידיעת השפה האנגלית: תלמידי התואר השני נדרשים  לרמת "פטור" עד תחילת שנת הלימודים לתואר השני
 
פטורים מלימודי אנגלית
 • בעלי תואר ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  מישראל
 • בעלי תואר ממוסד מוכר בחו"ל המצוי בארץ דוברת אנגלית ששפת ההוראה בו אנגלית
 • בעלי תואר ממוסד מוכר בחו"ל המצוי בארץ שאינה דוברת אנגלית ששפת ההוראה של כל התכנית אנגלית

 

אינם פטורים מלימודי אנגלית: 

 • מועמדים בוגרי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל לרבות שלוחות מחו"ל של מוסדות ששפת ההוראה בהם אנגלית – יידרשו להציג רמת "פטור" באנגלית עד תחילת לימודי התואר השני

 

תלמידי התואר השני שאינם בעלי פטור: מועמדים אלה חייבים להיבחן באחת מבחינות המיון באנגלית:  מבחן אמי"ר, אמיר"ם, דולינגו  עד סמוך לתחילת שנת הלימודים. מידע על אמי"ר ואמיר"ם מפורסם באתר  המרכז הארצי לבחינות והערכה.

לתשומת לב!  מבחן אמי"ר מסווג את הנבחנים לחמש רמות בהתאם לטבלה זו

 

בחינת TOEFL iBT HOME EDITION

בחינה מקוונת המשמשת לקביעת רמה/סווג בשפה האנגלית.

ישנה הכרה בבחינה זו עד התאריך 30.10.2022. 

פרטים נוספים בקישור זה

 

הציון הרלוונטי לרישום וקבלה, הוא כדלקמן:

 1. לבעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, או אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל, בתכנית חד-חוגית הציון הסופי לתואר.
 2. לבעלי תואר " בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג או אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל,  בתכנית של חוג ראשי וחוג משני-  ציון הגמר בחוג הראשי.
 3. לבעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  או אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל,  בתכנית דו-חוגית-  אם נרשם התלמיד לתואר שני באחד מחוגי התואר הראשון, יילקח בחשבון ציון הגמר בחוג הרלוונטי. אם נרשם לתואר שני בחוג שונה מהחוגים שלמד לתואר ראשון,  יילקח בחשבון ציון הגמר הגבוה מבין שני החוגים. ובכל מקרה, הממוצע של ציוני הגמר בשני החוגים יהיה 70 לפחות.

תנאי הקבלה של יחידות הלימוד:

בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים, מוסמכות הפקולטות/יחידות הלימוד לקבוע תנאי קבלה מיוחדים נוספים .ועדות הקבלה עשויות לעתים להטיל על מועמד שהתקבל חובת השלמה של מספר קורסים (תיתכן גם חובה להשיג ציונים מסוימים בקורסים אלה) כתנאי להמשך לימודיו. החלטות ועדות הקבלה מתבססות על שיקולים הרלוונטיים ליחידות הלימוד המסוימות, והן סופיות ובלתי-ניתנות לערעור, אלא אם כן יסופקו מסמכים או נתונים חדשים, שלא היו לפני הוועדה בעת הדיון. החלטות ועדת הקבלה תקפות רק לסמסטר שאליו נרשם המועמד. מועמד שלא התחיל לימודיו באותו סמסטר, חייב לעבור שנית את תהליך ההרשמה והקבלה.

 

פתיחת התכניות מותנית במספר הנרשמים.

 

 

מסלולי הלימוד לתואר שני

 

enlightenedהודעת קבלה או על אי קבלה לאוניברסיטה נשלחת על ידי אגף רישום ומינהל תלמידים בלבד. ההודעות נשלחות בדואר עד תחילת הלימודים, למעט מקרים ספורים שבהם תגיע התשובה כמה ימים לאחר תחילת שנת הלימודים.

enlightenedלהודעות על קבלה הנשלחות מיחידות הלימוד עצמן, אין תוקף של הודעת קבלה רשמית לאוניברסיטה.

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>