רשימת היועצים שלנו

רשימת יועצים - תואר שני

הכל
מדעי הרפואה ובריאות
מדעים מדויקים
מדעי החיים
מדעי המוח
הנדסה
מדעי הרוח
חינוך
אמנויות
מדעי החברה
עבודה סוציאלית
ניהול ומנהל עסקים
משפטים
תכנית לימודים
שם היועץ
דוא"ל
ימי קבלה ושעות
מקום קבלה
טלפון
ראשת התכנית: פרופ' תמר ברוש
מזכירת התכנית: מירב אליהו
מזכירת תואר שני - גב' ניצה כחלון
03-6409244
מזכירת מלגות – גב' גלית אפרים
03-6407226
ראש התכנית: פרופ' יורם אפשטיין
מזכירת התכנית: גב' טלי הרמן
בניין סאקלר לרפואה, קומה 7, חדר 719
03-6407391
יועץ אקדמי: ד"ר ישראל הלפרין
ייעוץ אקדמי: פרופ' יהונתן ליאור, ראש התכנית ל – MD-PhD
בניין סאקלר, הפקולטה לרפואה
יועצת אקדמית (כל המסלולים): גב' צורית אברמוביץ
יועץ אקדמי במסלול קידום בריאות: ד"ר עקיבא קורל
יועצת אקדמית במסלול קידום בריאות: ד"ר רונית יעקובוביץ
רכז אקדמי ויועץ מסלול ניהול מערכות בריאות: ד"ר תומר זיו - ברן
מזכירת תכנית המוסמך בבריאות הציבור (כל המסלולים): גב' ליבי מנור
חדר 901 א', בניין סאקלר, פקולטה לרפואה
03-6409040
ייעוץ אקדמי: ד"ר עתליה תובל
מזכירת התכנית: גב' טלי הרמן
בניין סאקלר לרפואה, קומה7, חדר 719
03-6407391
עוזרת מנהלית - עינת הוכשטיין-פלד
מזכירת תואר שני - גב' אורית ויסמונסקי
03-6409217 שלוחה 103
ייעוץ אקדמי פרופ' צביה בר-נוי
בתיאום מראש
בניין ריימונד, חדר 304 א'
מזכירות התכנית
א'-ה'
בניין ריימונד, חדר 305
03-6409497
ראש תכנית המוסמך - ד"ר ג'ייסון פרידמן
עוזרת מנהלית - חני רובינשטיין
03-6405458, 03-6409019
ראש התכנית - ד"ר תמי בר שליטא
מזכירות החוג - ורד ולדמן
03-6409104
ראש התכנית: ד"ר ענת עמית אהרון
מזכירות התכנית לניהול מצבי חירום ואסון
03-6407391
מזכירות התכנית לניהול מצבי חירום ואסון
03-6408021
ראש התכנית: פרופ' אלכס גולברג
בתיאום מראש דרך דורית לנדמן: dorlan@tauex.tau.ac.il
בנין הקפסולה, חדר 304
03-6408116
מזכירת תכנית תואר שני ללא תזה: דורית לנדמן
בנין הקפסולה, חדר 305
03-6408116
רכזת התוכנית: לי מורי
בנין הקפסולה, חדר 306
03-6406616
ראש התוכנית: ד"ר אורי אובולסקי
בניין הקפסולה, חדר 314
מרכזת מזכירות סטודנטים: אליה יאיר
בניין הקפסולה, חדר 304
03-6405154
מזכירת תוכנית תואר שני ללא תזה: דורית לנדמן
בנין הקפסולה, חדר 305
03-6408116
יועץ אקדמי: כימיה אורגנית פרופ' משה קול
יועץ אקדמי: כימיה פיזיקלית - פרופ' גיל מרקוביץ
מזכירת סטודנטים: שרית ברטוב
03-6408761
יו"ר ועדת תואר שני: פרופ' משה קול
יועץ אקדמי: פרופ' משה רשף
בניין קפלון, חדר 212
03-6406880
מזכירות תלמידים: ריקי בוקשטיין
בניין קפלון, חדר 320
03-6406962
יועץ ועדת קבלה לתואר שני: ד"ר אורי להב
נא לפנות במייל בלבד ורק לאחר קבלת מענה ראשוני ממזכירות התלמידים
מזכירות תלמידים לתואר שני: שחר ארז, רועי אברמוביץ
03-6409177 /073-3804790
יועץ מתמטיקה עיונית: פרופ' זאב רודניק
בניין שרייבר, חדר 315
03-6405376
יועץ מתמטיקה שימושית: פרופ' סטיבן שוחט
בניין שרייבר, חדר 320
03-6408812
מזכירות תלמידים לתואר שני: גב' שחר ארז ומר רועי אברמוביץ
בנין קפלון, חדר 307
03-6409177 073-3804790
סטטיסטיקה וביוסטטיסטיקה: פרופ' דוד שטיינברג
בניין שרייבר, חדר 115
03-6408035
חקר ביצועים: פרופ' רפי חסין
בנין שרייבר, חדר 107
03-6409281
מזכירות תלמידים לתואר שני: שחר ארז ורועי אברמוביץ
בנין קפלון, חדר 307
03-6409177 073-3804790
לחומר המעובה: פרופ' משה גולדשטיין
03-6408300
לאסטרופיזיקה: פרופ' דן מעוז
03-6408538
פיזיקת החלקיקים: פרופ' תומר וולנסקי
03-6407026
מזכירות הסטודנטים: רונית יונה
03-6408619
ביה"ס למדעי המחשב: פרופ' רודד שרן
הפקולטה למדעי החיים: ד"ר דוד בורשטיין
הפקולטה לרפואה: פרופ' נועם שומרון
יו"ר ועדת הוראה: פרופ' דרור אבישר
ייעוץ אקדמי: ד"ר עמית בירנבוים
מזכירת הוראה וכוח אדם: ענת זיסקינד
בניין יד אבנר, חדר 214א'
03-6409162
מזכירת סטודנטים: קרן בן ציון
בניין יד אבנר חדר 214
03-6409896
פרופ' מרטין קופייק
6409031 03
פרופ' חררדו לדרקרמר
03-6409239
פרןפ' תום שינברג
03-6406908
פרופ' אילון שני
03-6409125
פרופ' גיל סגל
03-6405287
ד"ר יפתח נחמן
03-6405900
דר' נטע דורצ'ין
03-6407159
ד"ר יריב ויין
03-6408723
מזכירות המדרשה לתארים מתקדמים: נורית רוזנמן
בנין שרמן, חדר 04
03-6406802
ראש ביה"ס לזואולוגיה - פרופ' ארנון לוטם
בניין שרמן, חדר 207
03-6407866
חגית טלמור – עוזרת ניהולית בית הספר לזואולוגיה
בנין שרמן, 332
03-6409812
מיתר טרמין – רכזת מנהל ותארים מתקדמים בבית הספר לזואולוגיה
בניין שרמן חדר 332
03-6409012
פרופ' גואידו ססה - ראש בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון
בניין בריטניה, 526
03-6409766
פרופ' אילון שני - יו"ר וועדת קבלה בבית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון
בניין בריטניה, 612-614
03-6409840
אורית מזרחי – רכזת בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון
בניין בריטניה, 004
03-6409376
פרופ' טל פופקו - ראש בית הספר למחקר ביו-רפואי ולחקר הסרטן ע"ש שמוניס
בניין בריטניה, 405
03-6407693
טל עודד – עוזרת מנהלית בכירה בבית הספר למחקר ביו-רפואי ולחקר הסרטן ע"ש שמוניס
בניין בריטניה, 229
03-6409016
הדס יריב - מזכירת סטודנטים לתארים מתקדמים
בניין בריטניה, 229
03-6405873
פרופ' רונית פנקס קרמרסקי - ראש בית הספר לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה
בניין שרמן, 629
03-6406801
ד"ר יפתח נחמן - יו"ר וועדת קבלה בתחום ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין שרמן, 506
03-6409442
אורית נטע אליעזר - עוזרת מנהלית בכירה – ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין שרמן, 628
03-6409749
ד"ר תום שונברג - יו"ר וועדת קבלה בתחום נוירוביולוגיה ומדעי המוח ההתנהגותיים
בניין שרמן, 420
03-6406908
דר' יסמין מירוז
03-6409846
פרופ' איתי מירוז
03-6407212
ראש המסלול: פרופ' שי מאירי
מוזיאון הטבע
03-6409811
ביה"ס למדעי המחשב: פרופ' רודד שרן
הפקולטה למדעי החיים: ד"ר דוד בורשטיין
הפקולטה לרפואה: פרופ' נועם שומרון
רותי וולף
03-6409385
רותי וולף
03-6409385
מזכירות תואר שני אורית גוטרמן
בניין וולפסון להנדסה מכנית,חדר 110
03-6406869
מזכירות תואר שני ליאת כהן
בניין וולפסון להנדסה מכנית,חדר 112
03-6405791
ייעוץ אקדמי: פרופ' אברהם זייפרט
מזכירות תואר: שני אורית גוטרמן
בניין וולפסון - הנדסה מכנית, חדר 114
03-6406869
מזכירות תואר שני: ורד ידגר רז
בניין וולפסון - הנדסה מכנית, חדר 110
03-6408372
יועץ אקדמי: פרופ' תמיר טולר
03-6405836
מזכירות מחלקה: ענת אוסקר
03-6408123
מזכירות תארים מתקדמים: אורית גוטרמן
03-6406869
מזכירות תארים מתקדמים: ורד ידגר רז
בניין וולפסון חדר 110
03-6408372
ייעוץ אקדמי: פרופ' הדס ממן, ראשת התכנית
בניין וולפסון להנדסה מכנית, 213
03-6408129
מזכירות תואר שני - אורית גוטרמן
בניין וולפסון - הנדסה מכנית חדר 114
03-6406869
מזכירות תואר שני - ורד ידגר רז
בניין וולפסון - הנדסה מכנית חדר 110
03-6408372
ראש התכנית לתואר שני בהנדסת תעשייה: פרופ' יואכים מאיר
03-6405994
מזכירות תארים מתקדמים: גב' אורית גוטרמן
בניין וולפסון - הנדסה מכנית, חדר 114-110
03-6406869
מזכירות תארים מתקדמים: ורד ידגר רז
בניין וולפסון - הנדסה מכנית, חדר 110
03-6408372
אחראי אקדמי פרופ' אריאל ישמח
03-6405079
מזכירות ביה"ס לתארים מתקדמים: גב' אורית גוטרמן
03-6406869, פקס:03-6406013
עוזרת מנהלית של המחלקה: גב' נינט דיין
03-6409915
ייעוץ אקדמי: פרופ' יורם רייך
03-6405079
מזכירות תואר שני: גב' אורית גוטרמן
בניין וולפסון - חדר 114
03-6406869
מזכירות תואר שני: ורד ידגר רז
בניין וולפסון -– הנדסת מערכות , חדר 110
03-6408372
ראש החוג, פרופ' יובל גדות
מזכירת סטודנטים: נדין רשף
ימים א' – ד' 09:30 – 12:30. ב', ד' 14:00 – 15:00
בניין גילמן, חדר 226
03-6409703
ראש החוג: פרופ' מאיר חזן
ייעוץ אקדמי תואר שני: פרופ' אורית רוזין
מזכירות החוג: טל אלון
בניין קרטר, חדר 206
03-6409277
יועצת אקדמית לתואר השני: ד"ר דנה אולמרט
יועצת אקדמית לתואר השני: ד"ר דינה ברדיצ'בסקי
ספרות יידיש: המכון ללשון, לספרות ולתרבות היידיש ע"ש משפחת גולדרייך
עוזרת מינהלית בחוג: מיקה שחר
מזכירת תלמידים: חוה שמואלי-רוזנברג
א' ג' ד' 10:00 -13:30; ב' 10:00 - 15:00
בניין גילמן, חדר 358
03-6409689 03-6409502
יועץ אקדמי: פרופ' עודד ליפשיץ
מזכירת סטודנטים: נדין רשף
ימים א' – ד' 09:30 – 12:30. ב', ד' 14:00 – 15:00
בניין גילמן, חדר 226
03-6409703
מזכירות התכנית הבין-אוניברסיטאית
בניין גילמן חדר 470
03-6409608
יועץ אקדמי: ד"ר חנן אריאל
ראש החוג: פרופ' חזי מוצפי
עוזרת מנהלית בחוג: גב' טלי קציר
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב', ד', ה' בין 12:30-9:00, יום ג' 15:00-09:30
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
ראשת התוכנית : פרופ' דפנה הקר
בתאום מראש
יעוץ אקדמי: כנרת להד
בתאום מראש
עוזרת ניהולית: טניה גורוב
א' - ה' 10:00- 14:30
בניין רוזנברג, חדר 210
03-6405936
מזכירות סטודנטים: יעל קינן ויצמן
א' - ה' 10:00 - 14:30
03-6405936
יועצת אקדמית וראש התכנית: ד"ר לטיציה צ'רקווליני
עוזרת מנהלית בחוג: גב' טלי קציר
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב', ד', ה' בין 12:30-9:00, יום ג' 15:00-09:30
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
ראש החוג ויועצת אקדמית: ד"ר טליה סוצקובר
עוזרת מנהלית בחוג: גב' טלי קציר
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב', ד', ה' בין 12:30-9:00, יום ג' 15:00-09:30
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועץ אקדמי: פרופ' ישי רוזן-צבי
עוזרת מנהלית בחוג: גב' טלי קציר
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב', ד', ה' בין 12:30-9:00, יום ג' 15:00-09:30
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועץ אקדמי וראש החוג: פרופ' אדם אפטרמן
עוזרת מנהלית בחוג: גב' טלי קציר
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב', ד', ה' בין 12:30-9:00, יום ג' 15:00-09:30
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
ייעוץ אקדמי: פרופ' אותי בת-אל
בניין ווב, חדר 410
03-6405022
מזכירת החוג : גב' רותי זוסמן
ימים א', ג',ד',ה' 13:00-09:00 יום ב' 15:00-9:00
בניין ווב, חדר 405
03-6409685
ראש התכנית ויועץ אקדמי: פרופ' אוריה שביט
מזכירת התכנית: אינה זילבר יחזקאל
א, ב, ד בין השעות 10:00– 13:00, יום ג בין השעות 13:00-15:00
בניין גילמן, חדר 435
073-3804797
רכזת ניהולית ביה"ס לפילוסופיה בלשנות ולימודי מדע: נאוה וינשטוק
03-6405627
ייעוץ אקדמי: ד"ר יהונתן סטבסקי Dr. Jonathan Stavsky
מזכירות החוג: מיטל גלילי
יום א', ב', ד' - 09:00-13:00 , 13:45-15:00, יום ג' ו- ה': 13:00-09:00
בניין ווב, חדר 505
03-6409683
ראש החוג: פרופ' חגי כנען
ייעוץ אקדמי: פרופ' גליה פת שמיר
עוזרת מינהלית בחוג: מירי דביר
מזכירת סטודנטים: שרית יובל
א', ד', ה' – בשעות: 13:00-10:00, ב' - 15:00-10:00
בבניין גילמן, חדר 363
מס' טלפון במזכירות החוג - 03-6409492
ראש התכנית: פרופ' נדין קופרטי צור
ייעוץ אקדמי: פרופ' נדין קופרטי צור
מזכירות התכנית: יעל לוי
א', ג', ה' בין השעות 09:00-15:00
בניין ווב, חדר 305
03-6409786
ראש התכנית: פרופ' אורנה פלג
רכזת ניהולית ביה"ס לפילוסופיה בלשנות ולימודי מדע: נאוה וינשטוק
בניין גילמן חדר 435
03-6405627
מזכירת התכנית: אינה זילבר יחזקאל
073-3804797
יועץ אקדמי: פרופ' איתמר אבן–זהר
רכזת בית הספר למדעי התרבות: רויטל ציפורי
א'-ה'
בניין גילמן, חדר 480
6409325
מזכירת תאר שלישי: גב' עדנה דר
א' - ה'
בניין גילמן, חדר 480
מזכירת תלמידים של היחידה למחקר התרבות והתכנית למחקר תרבות הילד והנוער : גב' מיכל ארליך
ימי קבלה: א,ג,ד 09:00-15:00
בניין גילמן חדר 478א'
6409995 03
עוזרת מנהלית: דנה וורונה
א, ב, ג, ד, ה, 10:00-14:00
בניין גילמן, חדר 383
03-6409198
היועצת האקדמית של התכנית: ד"ר טל קוגמן
בתיאום מראש
ראשת התכנית: פרופ' יעל דר
בתיאום מראש
מזכירות תלמידים: מיכל ארליך
א', ג', ד'
בניין גילמן, חדר 478א
פקס: 03-6407247, טלפון: 03-6409995
יועץ: פרופ' יואב אלון
מזכירות התואר השני: ענת גרוספייס
מזכירות התואר השני: ענת גרוס
א', ב', ד' 10:00-13:00, ה' 10:00-14:00
בניין גילמן חדר 429
03-6409450
מגמת העת העתיקה –פרופ' סילבי הוניגמן
מגמת ימי-הביניים: ד"ר נעמה כהן הנגבי
מגמת העת החדשה המוקדמת – ד"ר עודד רבינוביץ'
מגמת העת החדשה החדשה + מגמת רוסיה ומזרח אירופה– ד"ר שגיא שפר
מגמת אמריקה הלטינית – ד"ר אורי פרויס
מגמת ארצות-הברית – פרופ' מיכאל זכים
עוזרת מינהלית בחוג: ירדנה ליבובסקי
מזכירת תלמידים: מיכל לוינסון
ג', ה' 15:00-09:00, א', ב', ד' 13:00-09:00
בניין גילמן, חדר 374
03-6409785, 03-6409454
פרופ' אורנה הררי
בניין גילמן, חדר 457
מזכירות החוג: נאוה כהן
א' - ד' בין השעות 10:00-14:00 בימי חמישי המזכירות סגורה
בנין גילמן, חדר 457
03-6409779
ראש התוכנית: ד"ר יובל שחר
מרכז התכנית מטעם החוג: ד"ר רוני שטאובר
מזכירת החוג: רותי ויגודסקי
החל מחודש אוקטובר: יום ג' 16:00-14:00 יום ד' 12:00-10:00
בניין קרטר קומה ראשונה חדר 206
03-6406048
ראש התוכנית: פרופ' משה מורגנשטרן
עוזרת מנהלית בחוג: גב' טלי קציר
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א'-ה'
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועץ החוג: ד"ר רוני פרצ'ק
03-6407836
עוזרת ניהולית: ענת אוסקר
ג'
מזכירות סטודנטים
ימים א' ג', ה' - בין 10:00-13:00, ימי ב': 10:00-15:00
בניין גילמן, חדר 259
03-6407836
ייעוץ אקדמי - פרופ' ג'יריס חורי
רביעי - 16:00 - 15:00
בניין ווב חדר 417
03-6407153
מזכירת תלמידים: רוית זינגר
ימים א'-ג' 10:00-14:00, יום ד' 10:00-15:00, יום ה' 10:00-12:00
בניין ווב, חדר 414
03-6409723
מנהלת אקדמית וראש הוועדה האקדמית: ד"ר נועה גדי
058-6991069
מנחה אקדמית: ד"ר אילנה ארבל
054-7491199
מזכירות התכנית: נעמי גולדמן
03-6406367
אחראית שיווק וקשרי קהילה: מוראל גל
ראש התכנית: ד"ר עמוס נדן
052-6890484 (נא לפנות בווצאפ)
מזכירת התכנית: איה קנר
בניין גילמן, חדר 428
03-6409714, 050-8599858 (למעט ימי ג')
עוזרת ניהולית: שירלי גלזר
ימים א', ג', ד', ה' - בין 10:00-13:00 ימי ב': 10:00-15:00
03-6407836
ראש החוג: פרופ' לילך שלו-מבורך
ה'
בניין שרת, חדר 440
03-6408472
ראש המגמה: פרופ' דורית ארם
יום ד'
בניין שרת, חדר 302
6407117 - 03
מזכירת סטודנטים: אודליה בכר
א', ב', ד', ה' 9:30 - 12:00; ג' 9:30 -14:00
בניין שרת, חדר 401א
03-6408459
מזכירת מועמדים: טליה אלון
א' - ה'
בניין שרת חדר 401
03 - 6406148
ראש החוג: פרופ' לילך שלו-מבורך
ה'
בניין שרת, חדר 440
03-6408472
ראש המגמה: פרופ' ענת זיידמן-זית
ד'
בניין שרת, חדר 336
03-6406937
עוזרת מינהלית:
בניין שרת, חדר 440
6408472 - 03
מזכירת סטודנטים: אודליה בכר
א', ב', ד', ה' 9:30 - 12:00; ג' 9:30 -14:00
בניין שרת, חדר 401א'
03-6408459
מזכירת מועמדים: טליה אלון
א'- ה'
בניין שרת חדר 401
03-6406148
ראשת החוג: פרופ' לילך שלו-מבורך
יום ה'
בניין שרת, חדר 440
03-6408472
ראש התכנית: פרופ' ענת זיידמן-זית
ד'
בניין שרת, חדר 336
6406937 03
מזכירת סטודנטים: אודליה בכר
א', ב', ד', ה' 9:30 - 12:00; ג' 9:30 -14:00
בניין שרת, חדר 401א'
03-6408459
מזכירת מועמדים: טליה אלון
א' - ה'
בניין שרת חדר 401
03-6406148
ראש התכנית: פרופ' מיכל טננבאום
בתיאום מראש
בניין שרת, חדר304א
03-6408846
מזכירת סטודנטים לתואר שני: איריס גורביץ
03-6409480
עוזרת מנהלית: גילה לוי-נוה
03-6406045
ראשת החוג: פרופ' אודרי אדי-רקח
ימי ג'
בניין שרת, חדר 344
03-6407124
ראש התכנית למינהל ומנהיגות בחינוך : פרופ' יזהר אופלטקה
יום ג'
בניין שרת, חדר 420
03-6408845
עוזרת מנהלית ומזכירת סטודנטים: מירי כהנסקי
א', ב',ד', ה'
בניין שרת, חדר401א'
03-6405497
ראשת החוג: פרופ' אודרי אדי-רקח
ימי ג'
בנין שרת חדר 344
03-6407124
ראשת התכנית בחינוך דמוקרטי: ד"ר מירי ימיני
ימי ה'
בניין שרת, חדר 337
עוזרת מנהלית ומזכירת סטודנטים: מירי כהנסקי
א', ב',ד', ה'
בניין שרת, חדר401א'
03-6405497
ראש החוג וראש ההתמחות במערכות חינוך מקומיות וארציות : : פרופ' אודרי אדי-רקח
ימי ג'
בניין שרת, חדר 344
03-6407124
מ"מ ראש ההתמחות בהתמחות במערכות חינוך מקומיות וארציות: ד"ר אורי כהן
ימי ג'
בניין שרת, חדר 338
03-6407115
עוזרת מנהלית ומזכירת סטודנטים: מירי כהנסקי
א'-ה', 12:00-9:30, ג' 14:00-9:30
בניין שרת, חדר 401 א'
03-6405497
ראש החוג: פרופ' אודרי אדי-רקח
ימי ג'
בניין שרת, חדר 344
03-6407124
ראש ההתמחות בחינוך ושינוי חברתי: ד"ר ערן תמיר
ימי ג'
בניין שרת, חדר 306א'
03-6407122
עוזרת מנהלית ומזכירת סטודנטים: מירי כהנסקי
א',ב',ד' ה' 12:00-9:30; ג' 14:00-9:30
בניין שרת, חדר401א
03-6405497
ראש החוג:ד"ר ראובן בבאי
עוזרת מנהלית: קרן סויסה רוזן
א'-ד בין השעות 10:00-15:00
בניין שרת, חדר 401
03-6408486
מזכירת תלמידים לתעודות הוראה במדעים: חן לוי
ימי קבלה: א'- ד' בין השעות 9:30-12:00
בניין שרת, חדר 335
03-6407228
מרכזת התמחות הוראת מתמטיקה בבי"ס על יסודי : פרופ' מיכל טבח
מרכז התמחות הוראת מדעי המחשב בבי"ס על יסודי: ד"ר דוד גינת
מרכזת התמחות הוראת מתמטיקה בבי"ס יסודי: פרופ' מיכל טבח
מרכז תת התמחות הוראת מדעים בבי"ס על-יסודי: ד"ר ראובן בבאי
מרכז תת התמחות הוראת מדעים וטכנולוגיה : ד"ר ראובן בבאי
מרכז תת התמחות טכנולוגיה על יסודי: פרופ' איליה לוין
מרכז התמחות טכנולוגיה ולמידה: ד"ר ארנון הרשקוביץ
מרכז לימודי המשך-לימודי תעודה לבעלי תואר שני: ד"ר ראובן בבאי
מרכז ההתמחות: ד"ר ארנון הרשקוביץ
עוזרת מנהלית: קרן סויסה רוזן
מזכירת תלמידי תעודות הוראה: עדן ישועה
א', ב, ד, ה' 9:30 – 12:00, ג' 09:30 – 14:00
בניין שרת, חדר 443
03-6408460
מזכירת תלמידי תעודות הוראה במדעים: הדר צפריר
א'- ה' 9:30 – 12:00, ג' 09:30 – 14:00
בניין שרת, חדר 335
03-6407228
מזכירת היחידה להכשרה להוראה: גילה לוי נוה
03-6406045
מזכירת החוג לחינוך מתמטי מדעי וטכנולוגי: קרן רוזן
03-6408486
מזכירת סטודנטים: חן לוי
ימי קבלה: א'-ד', 9:30-12:00
בניין שרת, חדר 401
03-6407228
מרכז המסלול להוראת מדעי החיים ולהוראת הפיזיקה: ד"ר ראובן בבאי
מרכז המסלול להוראת מדעי המחשב: ד"ר דוד גינת
מרכזת המסלול להוראת המתמטיקה: פרופ' מיכל טבח
מרכז המסלול להוראת הפיזיקה: פרופ' מאיר מידב
מרכז המסלול להוראת טכנולוגיה - הוראת חשמל : פרופ' אליה לוין
ראש התכנית :פרופ' אודרי אדי-רקח
מנהלת התכנית: ד"ר יפה בן עמי
מזכירות התכנית - מירי כהנסקי
6405497 -03
ראש התכנית: ד"ר דפנה בן-שאול
מזכירת התכנית: מיכל גילרון
ימים א',ב',ג',ה' 15:00-10:00, יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו חדר 108
03-6409004
ראש החוג: ד"ר שרון אהרונסון-להבי
עוזרת מנהלית: ליאורה טופז
א', ב', ג', ה' – 15:00-10:00 יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 104
03-6408612
מזכירת סטודנטים: דנה אורן
א', ב', ג', ה' –15:00-10:00 יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 105
03-6408612
יועץ לתואר השני: ד"ר דרור הררי
ראש החוג: ד"ר דרור הררי
עוזרת מנהלית: ליאורה טופז
א', ב', ג', ה' – 15:00-10:00 יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 104
03-6408612
מזכירת סטודנטים: דנה אורן
א', ב', ג', ה' –15:00-10:00 יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 105
03-6408612
יועצת לתואר שני יישומי לימודי בימוי: פרופ' אופירה הניג
יועצת לתואר שני יישומי לימודי שחקן-יוצר-חוקר: ד"ר דפנה בן-שאול
יועץ לתואר שני יישומי קהילתי: ד"ר חן אלון
ייעוץ אקדמי: מר עדי רוזנקרנץ
ב'
ביה"ס למוזיקה, חדר 37
03-6405092
מזכירות החוג: גב' מירב רבניאן
א', ב', ה' 09:00 – 15:00 ; ד' 16:00-12:00
ביה"ס למוזיקה, חדר 37
03-6408415
ראש תכנית: ד"ר בועז חגין
בתיאום מראש באמצעות מזכירת התכנית
ייעוץ למועמדים : ד"ר אוהד לנדסמן
בתיאום מראש מול מזכירת התכנית
מזכירת תלמידים , תואר שני עיוני : נורית סובלסון
03-6409483
עוזרת מנהלית: דפנה הורוביץ
א', ב', ג', ה' 15:00-10:00 יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 112
03-6408482
מזכירות סטודנטים: הילה פלק
א', ב', ג', ה' 10:00 - 15:00 יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 111
03-6409481
ראש התכנית: ד"ר דפנה בן-שאול
בתיאום מראש
עוזרת מנהלית: מיכל גילרון
ימי א',ב', ג', ה' - 15:00-10:00 ; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 108
03-6409004
יעוץ אקדמי: ד"ר טליה מרגלית
בתיאום מראש
מזכירות תואר שני: ריקי חבצקי
03-6405455
ראש התכנית: פרופ' דובי רובינשטיין
בתיאום מראש
בניין מכסיקו, חדר 116
ראש תכנית ההכשרה: גב' אסתי נמדר תמאם
בתיאום מראש
בניין מכסיקו, חדר 116
יועץ אקדמי: ד"ר גל רז
בתיאום מראש
מזכירת התכנית : נילי יבניאל
א, ב', ג', ה' בין השעות 15:00-10:00 יום ד' בין השעות 12:00- 15:00
03-6405288
ראש התכנית: מר רן טל
בתיאום מראש
03-6409483
מזכירת התוכנית: איה ביטמן
חדר 117, בניין מקסיקו
טלפון 03-6406112
מזכירות התכנית: מיכל חזן
בניין נפתלי חדר 730
6405995 -03
ייעוץ אקדמי: ד"ר איתי ספורטא אקשטיין
ב' (בתיאום מראש)
בניין ברגלס, חדר 212
03-6409609
מזכירות תארים מתקדמים: ענת אנבר ארבל
א' - ה' 08:30-12:30
חדר 103א'
6409903 03
מזכירת תואר שני: גב' כרמל ורכולס
בניין נפתלי, חדר 415
03-6409378 , 03-6409987, פקס - 03-6407300
ראש התכנית: פרופ' אביתר מתניה
בתיאום מראש
מזכירות החוג: פנינה משה
א'-ה'
בניין נפתלי, חדר 512
03-6406185
ראש אקדמי של התכנית: פרופ' אנסטסיה גורודזייסקי
רכזת התכנית: אילנה זנגינה
א' - ה'
בנין נפתלי, חדר 738
03-6408965
רכזת התוכנית -אילנה זנגינה
א' - ה'
חדר 738
03-6408965
פרופ' תמי רונן - ראשת התוכנית ויועצת התוכנית
א- ה
0546615215
בניין נפתלי , חדר 513
טל: 03-6407085
ראש התכנית והיועץ האקדמי: פרופ' יוסי שיין
בתיאום מראש
בניין נפתלי, חדר 516
03-6407396
מזכירות החוג: פנינה משה
א'-ה'
בניין נפתלי, חדר 512
03-6406185
עוזרת מינהלית: מיכל-חוויה קאולי
א' - ה' בין השעות 15:00 - 10:00
בניין נפתלי, חדר 057
03-6409705, 03-6409524
רכזת התכנית: שרון דרדרי
03-6409268
ייעוץ אקדמי: פרופ' יוסי שיין
בתיאום מראש באמצעות אימייל
בניין נפתלי, חדר 514
מזכירת התואר השני: סיגל שחר
ימים א'- ה'
בניין נפתלי, חדר 512
03-6406586
יועצת אקדמית: פרופ' אנסטסיה גורודזייסקי
מזכירת תואר שני: הילה כהן וידר
א' - ה'
בנין נפתלי, חדר 616
03-6409734
המגמה קלינית- מחקרית :פרופ' גל שפס
03-6408977
ראש המגמה פסיכולוגיה חברתית: פרופ' נירה ליברמן
03-6406388
ראש המגמה הפסיכוביולוגית: פרופ' שגב ברק
03-6408996
ראש המגמה פסיכולוגיה קוגניטיבית: פרופ' רועי לוריא
03-6409037
ראש המגמה פסיכולוגיה קוגניציה ומוח : פרופ' שלומית יובל גרינברג
ראש התכנית הבינתחומית: פרופ' דפנה יואל
03-6408996
רכזת מנהלית: אורית דננברג
03-6406393
מזכירת תואר שני: רחל צבירן
03-6406392
מזכירת התואר השני: סברינה אונגר
03-6407987
יועצת לתואר השני: ד"ר סנדרין בודנה
ראש מסלול דאטה בעידן הדיגיטלי: פרופ' שירה דביר גבירצמן
מזכירת מסלול מובילי מדיניות - גב' עדי פויארמן
א' -ה' 10:00-15:00
03-6409524
מזכירת קבלה לתואר שני ולתכנית ההשלמות: שירה אמיר
ראש התכנית: ד"ר גיא שילה
03-6409517
מזכירת קבלה לתואר שני ולתכנית ההשלמות: שירה אמיר
רכזת קבלה ופטורים: רחלי שאול
03-6405677
מנהל עסקים (MBA): מוקד שירות טלפוני למתעניינים בלימודי התואר השני
03-6406333
רכזת קבלה ופטורים: רחלי שאול
03-6405677
מוקד מידע טלפוני למועמדים
03-6406333
מרכז מידע לתואר השני בענייני קבלה ופטורים: רחלי שאול
03-6405677
03-6406324
Program Administration
972-3-6406312/9955
מזכירות התכנית
03-6409955
מזכירות החוג: איילת אבריאל
03-6406482 שלוחה 2
מזכירות החוג: גב' מורן טייך
03-6406482 שלוחה 2
למידע בנושא מלגות: גב' שרון שלו
03-6406571
תואר שני עיוני: אורית קטן
א', ד', ה' 12:00 - 09:00, וג' (במהלך שנת הלימודים) 14:00- 18:30
בנין טרובוביץ', חדר 25
03-6406482
מזכירות התכנית - ענת בלאט
03-6406829
מזכירות התכנית
03-6405204
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>